DJI_0467-2.jpg

​Ống đồng Vằn trong RUBY COPPER

Ống đồng vằn trong Ruby
Bảng quy cách đồng vằn trong Ruby

  Ống đồng vằn trong Ruby Copper với công nghệ ống đồng đường kính nhỏ tiên tiến, ống đồng vằn trong có trọng lượng nhẹ hơn, yêu cầu ít chất làm lạnh và nguyên liệu hơn. Thiết kế tối ưu hóa này tạo điều kiện cho các hệ thống lạnh hiện đại đáp ứng hiệu suất cao hơn với kích thước nhỏ gọn hơn.