Bảng giá đồng LME - LME Copper price

Updated: Mar 29

Link tham khảo giá đồng LME cập nhật thời gian thực. Rất cần thiết cho các đơn vị kinh doanh các mặt hàng liên quan đến kim loại mầu, đặc biệt là đồng (Copper), Các đơn vị sản xuất các sản phẩm từ đồng như: Ống đồng máy lạnh, Ống đồng điều hoà, Ống đồng đầu cốt, Đồng thanh cái, dây điện...

Biểu đồ giá rõ ràng theo tuần, tháng, năm để người xem tiện so sánh, đưa ra nhận định, quyết định kinh doanh của mình.


92 views0 comments