• Admin

Ga lạnh Chemours về nguyên công liên tục mới đủ bán

Ngày 29-3 Tiếp tục về nguyên công 40 ga lạnh R410a Chemours để đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp cho khách hàng.
22 views0 comments