​Co Cút Nối đồng, phụ kiện ống đồng

Co cút góc đồng, chếch đồng, măng xông nối đồng, U đồng các loại dùng để nối ống đồng với nhau, sử dụng que hàn bạc Harris. Trong các hệ thống ống đồng lớn, việc hàn nối các đường ống bằng đồng với nhau là không thể tránh khỏi, và Hoàng Đạt cung cấp các sản phẩm cút góc đồng (góc vuông 90 độ), chếch đồng ( góc 45 độ), nối đồng (măng xông đồng), Tê đồng (hình chữ T), U đồng, Thu đồng (giảm đồng) với đủ loại kích thước cho các đường ống đồng từ 6.35mm tới 108mm.

Chếch đồng

Chếch đồng, cút 45 độ

Cút vuông

Cút vuông, cút góc đồng

Co cút nối

Co cút nối đồng các loại

Thu đồng

Thu đồng, giảm đồng

Tê thu đồng

Tê thu đồng

Tê đồng

Tê đồng

U đồng

Cút U đồng

Nối đồng

Nối đồng, măng xông đồng