Máy nén khí

Máy nén khí Copeland
Chứng nhận đại lý Copeland
Máy nén Copeland

Hoàng Đạt - Tiên phong trong ngành lạnh là đại lý uỷ quyền chính thức của Emerson Copeland tại Việt nam. Phân phối các sản phẩm máy nén khí Copeland, phin lọc, vật tư ngành lạnh của Emerson. Dòng máy nén khí Xoắn ốc Copeland Scroll của Emerson nổi tiếng thế giới về khả năng vận hành bền bỉ, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.

Copeland Scroll ZR Series (R 22) - 220/240V - 1 - 50

MODEL

ZR22K3-PFJ

ZR24K3-PFJ

ZR26K3-PFJ

ZR28K3-PFJ

ZR30K3-PFJ

ZR30KS-PFZ

ZR32K3-PFJ

ZR32KS-PFZ

ZR34K3-PFJ

ZR36K3-PFJ

ZR40K3-PFJ

ZR42K3-PFJ

ZR45K3-PFJ

ZR47K3-PFJ

ZR48K3-PFJ

Lốc Copeland
Máy nén Copeland
Máy nén Copeland

Máy nén Copeland nhập khẩu và phân phối bởi Hoàng Đạt - Tiên phong trong ngành lạnh

press to zoom
Máy nén Copeland
Máy nén Copeland

press to zoom
Hoàng Đạt nhập trực tiếp
Hoàng Đạt nhập trực tiếp

press to zoom
Máy nén Copeland
Máy nén Copeland

Máy nén Copeland nhập khẩu và phân phối bởi Hoàng Đạt - Tiên phong trong ngành lạnh

press to zoom
1/7

Copeland Scroll ZR Series (R 22) - 380/420V - 3 - 50

MODEL

ZR22K3-TFD

ZR24K3-TFD

ZR28K3-TFD

ZR32K3-TFD

ZR34K3-TFD

ZR36K3-TFD

ZR40K3-TFD

ZR42K3-TFD

ZR45KC-TFD

ZR47KC-TFD

ZR48KC-TFD

ZR54KC-TFD

ZR54KS-TFD

ZR57KC-TFD

ZR57KS-TFD

ZR61KC-TFD

ZR61KS-TFD

ZR68KC-TFD

ZR72KC-TFD

ZR81KC-TFD

ZR94KC-TFD

ZR108KC-TFD

ZR125KC-TFD

ZR144KC-TFD

Block lạnh Copeland

Copeland Scroll ZR Series (R 407c) - 220/240V - 1 - 50

MODEL

ZR22K3E-PFJ

ZR24K3E-PFJ

ZR26K3E-PFJ

ZR28K3E-PFJ

ZR30K3E-PFJ

ZR32K3E-PFJ

ZR34K3E-PFJ

ZR36K3E-PFJ

ZR40K3E-PFJ

ZR42K3E-PFJ

ZR45K3E-PFJ

ZR47K3E-PFJ

ZR48K3E-PFJ

máy nén khí Copeland

Copeland Scroll ZR Series (R 407c) - 380/420V - 3 - 50

MODEL

ZR22K3E-TFD

ZR24K3E-TFD

ZR28K3E-TFD

ZR32K3E-TFD

ZR34K3E-TFD

ZR36K3E-TFD

ZR40K3E-TFD

ZR42K3E-TFD

ZR45KCE-TFD

ZR47KCE-TFD

ZR48KCE-TFD

ZR54KCE-TFD

ZR54KSE-TFD

ZR57KCE-TFD

ZR57KSE-TFD

ZR61KCE-TFD

ZR61KSE-TFD

ZR68KCE-TFD

ZR72KCE-TFD

ZR81KCE-TFD

ZR94KCE-TFD

ZR108KCE-TFD

ZR125KCE-TFD

ZR144KCE-TFD

Copeland Compressor