top of page
buying-copper-stocks.jpg
Ống Đồng Bành Taisei-Hoàng Đạt

​Ống đồng bành TAISEI (LWC)

TAISEI Level Wound Coil  được sử dụng cho các dự án lớn. Chiều dài mỗi cuộn từ 300m đến 1500m, giảm thiểu hao phí trong quá trình thi công và tiết kiệm chi phí đáng kể.
Ống Đồng Bành Taisei-Hoàng Đạt
Bảng kích thước ống đồng bành Taisei-Hoàng Đạt
Tiêu chuẩn: ASTM B68 (Mỹ) & JIS H3300 (Nhật Bản).
bottom of page