top of page
buying-copper-stocks.jpg
Logo Taisei Hoàng Đạt

​Ống đồng THẲNG TAISEI)

Ống thẳng TAISEI  được sử dụng cho mọi mục đích. Hoàn hảo, bền và phù hợp với mọi hệ thống có chiều dài từ 2,9 đến 5,8m.
Bảng kích thước ống đồng thẳng Taisei Hoàng Đạt
Tiêu chuẩn: ASTM B280 (Mỹ) & JIS H3300 (Nhật Bản), AZ / NZS 1571 (Úc).
Ống đồng thẳng Taisei Hoàng Đạt
bottom of page