top of page
Empty Factory
Logo Toàn Phát Hoàng Đạt
Logo Toàn Phát Hoàng Đạt

​Ống đồng bành Toàn Phát (LWC)

Ống đồng Bành Toàn Phát Hoàng Đạt
Ống đồng Bành Toàn Phát Hoàng Đạt

Ống đồng LWC của Toàn Phát là sản phẩm phù hợp với nhu cầu của các nhà máy sản xuất điều hòa, tủ lạnh, tủ bảo quản và đã được công nhận, sử dụng rộng rãi trong thị trường nội địa cũng như quốc tế.
Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn: ASTM B68 (USA) và JIS H3300 (Nhật Bản).​

Bảng kích thước ống đồng LWC Ống đồng Bành Toàn Phát Hoàng Đạt
bottom of page