top of page
Empty Factory
Logo Toàn Phát Hoàng Đạt
Logo Toàn Phát Hoàng Đạt

​Ống đồng tHẲNG Toàn Phát

Ống đồng thẳng Toàn Phát- Hoàng Đạt
Ống đồng thẳng Toàn Phát-Hoàng Đạt

  Ống đồng thẳng ( Ống đồng cây) của Toàn Phát là sản phẩm dùng trong các hệ thống điều hòa trung tâm và đã đạt ​được tiêu chuẩn JIS H3300 (Nhật Bản).

Ngoài ra chúng tôi còn có cung cấp các loại ống đồng thẳng ủ mềm dùng để sản xuất đầu cốt. Ống đồng đầu cốt. Ống đồng tiếp địa, ống đồng dẫn nước, ống đồng dẫn hóa chất.
​     Đặc biệt sản phẩm ống thẳng có ủ sáng và làm sạch đạt tiêu chuẩn AS 1571 và dùng cho hệ thống dẫn khí y tế (với hàm lượng cặn dưới 0.038g/m2 lòng ống).

Một số size ống đồng cây điều hòa phổ biến:

Bảng size ống đồng thẳng Toàn Phát Hoàng-Đạt
bottom of page